De cateringbranche is continu in ontwikkeling. Hierover publiceren wij regelmatig. Aan cateraars – maar ook aan andere dienstverleners – worden vandaag de dag zeer veel kwaliteitsnormen gesteld, zeker vanuit overheden en private opdrachtgevers. Ook de VOCC hecht er grote waarde aan om kwaliteitsstandaarden te hanteren voor het VOCC-lidmaatschap (zie ook onze publicatie van 2 november 2018). Daarom heeft de VOCC vorig jaar het VOCC-keurmerk in het leven geroepen. Leden en aspirant-leden van de VOCC dienen dit keurmerk – als verplicht onderdeel van het lidmaatschap – te behalen. De VOCC is van mening daarmee een onderscheidend vermogen, maar ook transparantie, te kunnen bieden.

Inmiddels heeft het overgrote deel van de VOCC-leden het VOCC-keurmerk behaald. Nog een aantal leden dient dit jaar getoetst te worden voor de eerste keer; dit is om diverse redenen nog niet gelukt in 2018, maar wordt begin 2019 opgepakt en afgerond. Het keurmerkregister dat Keurmerk Nederland heeft gepubliceerd, laat zien welke van onze leden het keurmerk inmiddels behaald hebben.

Alle inspecties voor het VOCC-keurmerk worden in samenwerking met Keurmerk Nederland uitgevoerd aan de hand van een checklist, die continu wordt aangepast aan de meest recente ontwikkelingen in de markt en de daaruit voortvloeiende vraagstelling bij aanbestedingen via intermediairs. Daarom houdt de VOCC ook nauw contact met diverse intermediairs en andere partijen. Gesproken wordt dan over: Wat betekenen onze kwaliteitsnormen in de markt? Zijn deze nog actueel? Worden deze nog altijd aanvaard bij aanbestedingen?

Op dit moment is het VOCC-keurmerk een algemeen aanvaard en erkend keurmerk in de markt, hetgeen ook door overheden en private opdrachtgevers meegenomen wordt in de beoordeling. Maar de markt is en blijft in beweging. Het VOCC-keurmerk beweegt daarom mee. Het VOCC-keurmerk is inmiddels een “vast” begrip in de markt geworden.

De VOCC is voorstander van vereenvoudiging van het traject van aanbestedingen en is daarom in gesprek met diverse intermediairs om te sparren over hoe zij hieraan kan bijdragen. Door in gesprek te blijven met deze intermediairs – en ook andere partijen – zou een versimpeling in de samenstelling en vraagstelling in aanbestedingen ontwikkeld kunnen worden. Wie is hier nou geen voorstander van! De VOCC is wel van mening dat de vereenvoudiging van aanbestedingen nimmer ten koste mag gaan van de kwaliteit! Om die reden is het VOCC-keurmerk dan ook een must in dergelijke aanbestedingstrajecten.

Daarnaast onderzoekt de VOCC hoe een en ander met betrekking tot het keurmerk in één vat gegoten kan worden met de aankomende veranderingen omtrent de hygiënecode. De insteek hiervan is de koppeling van de controle op het hygiëneprotocol en het VOCC-keurmerk. Voor de initiëring van de detaillering hieromtrent is de VOCC in gesprek met Keurmerk Nederland en de Houwers Groep. Houd onze berichtgeving over dit onderwerp in de gaten.

Ook interesse in het VOCC-lidmaatschap en het VOCC-keurmerk?

Kijk eens op http://www.voccateraars.nl/keurmerk/ of neem – geheel vrijblijvend – contact op met het bestuursburo van de VOCC (tel: 085 – 2 10 11 15, mail: bestuursburo@voccateraars.nl).

VOCC op social media

  LinkedIn Company Updates

 • 9 Days Agoview on linkedin

  Verenigde Ondernemende Contract Cateraars (VOCC)

  De cateringbranche is continu in ontwikkeling. Aan cateraars – maar ook aan andere dienstverleners – worden vandaag de dag zeer veel kwaliteitsnormen gesteld, zeker vanuit overheden en private opdrachtgevers. Ook de VOCC hecht er grote waarde aan om kwaliteitsstandaarden te hanteren voor het VOCC-lidmaatschap (zie ook https://lnkd.in/gaZ4Cn9). Daarom heeft de VOCC vorig jaar het VOCC-keurmerk in het leven geroepen. Leden en aspirant-leden van de VOCC dienen dit keurmerk – als verplicht onderdeel van het lidmaatschap – te behalen. De VOCC is van mening daarmee een onderscheidend vermogen, maar ook transparantie, te kunnen bieden. Op dit moment is het VOCC-keurmerk een algemeen aanvaard en erkend keurmerk in de markt, hetgeen ook door overheden en private opdrachtgevers meegenomen wordt in de beoordeling. Maar de markt is en blijft in beweging. Het VOCC-keurmerk beweegt daarom mee. Het VOCC-keurmerk is inmiddels een “vast” begrip in de markt geworden. Lees hier meer over hoe het VOCC-keurmerk in de markt staat en welke ontwikkelingen er momenteel zijn: https://lnkd.in/g3HzdJy Meer weten? Bel of mail ons (T: 085 – 2 10 11 15, E: bestuursburo@voccateraars.nl). Verenigde Ondernemende Contract Cateraars (VOCC) Keurmerk Nederland Houwers Groep B.V.

 • 26 Days Agoview on linkedin

  Verenigde Ondernemende Contract Cateraars (VOCC)

  Vanmiddag was het bestuur van onze branchevereniging in gesprek met staatssecretaris Paul Blokhuis op het ministerie voor een eerste verkenning naar een actieve rol als mkb-cateraars in het #nationaalpreventieakkoord. VOCC zal haar betrokkenheid op meerdere (politieke) dossiers gaan oppakken. Lees hier meer over in onze nieuwsbrief die volgende week verschijnt.

 • 29 Days Agoview on linkedin

  Verenigde Ondernemende Contract Cateraars (VOCC)

  Enige tijd geleden publiceerden het NRC en de Volkskrant over de vraag of gezamenlijk lunchen tot betere werkprestaties zou leiden. Het lijkt wederom een hot issue, nu RTL Z hier vorige week ook een item aan besteedde. Presteren werknemers echt beter als zij gezamenlijk lunchen? Sowieso is al bewezen dat je in deze drukke tijden beter zo nu en dan pauze kunt nemen, ook al denk je zelf dat je vanwege die drukte daar geen tijd voor vrij kunt maken. En met pauze nemen, wordt dan ook echt bedoeld: een pauze waarbij je ook daadwerkelijk je werkplek verlaat. Dus niet achter je bureau gaan eten! (wat overigens alleen maar zorgt voor een vol gevoel en niet gaat over de kwaliteit van het eten. En wat dacht je van het broeinest aan bacteriën in je toetsenbord door de vallende kruimels…) Naast het feit dat je door het nemen van een lunchpauze op de achtergrond ook weer een beetje “oplaadt” voor een nieuwe klus, is een social talk met collega’s ook aan te bevelen. Niets blijkt zo effectief voor het “groepsgevoel” dan een gezamenlijke lunch. Lees verder via onderstaande link: https://lnkd.in/gn6Gk_2 Verenigde Ondernemende Contract Cateraars (VOCC), dé branchevereniging voor mkb contract cateraars (tel: 085 – 2 10 11 15 of mail: bestuursburo@voccateraars.nl).

 • 1 Months, 4 Days Agoview on linkedin

  Verenigde Ondernemende Contract Cateraars (VOCC)

  Gisteren is in de rechtszaak tussen FNV en online-platform Deliveroo vonnis gewezen. Hierbij speelde de vraag of de cao voor beroepsgoederenvervoer voor Deliveroo van toepassing was. De rechter heeft inmiddels bepaald dat de cao beroepsgoederenvervoer WEL van toepassing is, omdat de rechter van mening is dat het niet uitmaakt welk product wordt vervoerd, zo lang het over de weg gaat. Daarnaast heeft de rechter bepaald dat hij geen uitspraak doet over het bestaan van de arbeidsovereenkomsten tussen de bezorgers en Deliveroo, maar heeft direct de deur geopend voor de ZZP'ers om bij Deliveroo een arbeidsovereenkomst te eisen. Wij mogen aannemen dat het FNV deze kans niet voorbij zal laten gaan. In het NOS-journaal gisteren heeft het FNV al aangegeven nu ook rechtszaken tegen andere partijen te starten, zoals Helpling in de schoonmaak. Je kunt je afvragen of er nog andere platforms zoals Temper in de gevarenzone komen. Dat is afwachten hoe vakbonden met dit vonnis omgaan. Van de andere kant, moeten bedrijven ook goed nadenken over het werken met ZZP'ers en welke risico's daarbij gelopen worden. Laat je dan ook goed informeren!

 • 1 Months, 5 Days Agoview on linkedin

  Verenigde Ondernemende Contract Cateraars (VOCC)

  Hierbij een korte vooruitblik wat 2019 de cateringwereld brengt en in het kort ook even een paar punten waar Verenigde Ondernemende Contract Cateraars (VOCC) zich in 2019 mee bezig zal houden. Daarnaast zullen wij in 2019 ons ledenbestand verder willen uitbreiden. Wij zijn daarom altijd op zoek naar nieuwe leden. Ben je eigenaar of werk jij bij een organisatie die eten en drinken verzorgt op de verblijfplaats van gebruikers, zoals een bedrijfscateraar, scholencateraar, zorgcateraar etc. Is er interesse om jouw organisatie aan te sluiten bij een branchevereniging die zich richt op mkb'ers op dit gebied? Dan zit je bij ons goed! Neem voor meer informatie over ons lidmaatschap eens contact op met het VOCC-bestuursburo (mail: bestuursburo@voccateraars.nl of bel: 085 - 2 10 11 15) Want hoe groter we worden, hoe meer we kunnen bereiken voor het mkb! https://lnkd.in/gzyJVF7

 • 2 Months, 2 Days Agoview on linkedin
 • 2 Months, 6 Days Agoview on linkedin

  Verenigde Ondernemende Contract Cateraars (VOCC)

  In september 2014 werd onze branchevereniging opgericht en werd er weloverwogen gekozen voor de naam Verenigde Ondernemende Contract Cateraars (afgekort: VOCC). Waar staat dit nu eigenlijk voor? De kracht van de leden om zich gezamenlijk te verenigen, heeft als doel om gezamenlijk verder te komen. De vereniging zelf heeft als missie het vertegenwoordigen van de collectieve belangen van haar leden, maar ook van de leden zelf worden initiatieven verwacht. De vereniging is er voor leden, maar ook door leden. Onlangs werd door een 7-tal van de aangesloten leden een duidelijke invulling aan de V van VOCC gegeven: zij verenigden zich middels een gelegenheidsvennootschap (SPV) om zich in te schrijven voor een grote Europese aanbesteding. De aanbesteding an sich was namelijk te groot voor elk van deze 7 (mkb-)leden, maar door zich te verenigen bood de mogelijkheid tot inschrijven zich wel aan. Lees via onderstaande link hoe zij dit aanpakten. Ben jij ook mkb’er en verzorg jij eten/drinken op scholen, bedrijven, kortom: aan gebruikers op hun verblijfplaats? Wil jij ook verder komen en gebruik maken van dit soort initiatieven die onze vereniging jou zou kunnen bieden? Neem dan eens contact op met het bestuursburo van de VOCC en verenig je! https://lnkd.in/gQEfTKH

 • 2 Months, 20 Days Agoview on linkedin

  Verenigde Ondernemende Contract Cateraars (VOCC)

  Dat het gedrag van mensen omtrent eten en drinken de laatste paar jaren sterk is veranderd, is iedereen wel duidelijk geworden. Het vorige week gepresenteerde Nationaal Preventieakkoord is daar een goed voorbeeld van. Echter, begin vorig jaar publiceerden wij al een intern document voor onze leden over de toekomstvisie van eten en drinken, met daarin in hoofdlijnen de veranderingen, op basis van een aantal onderzoeksrapporten die al eerder uitkwamen. Lees hieronder verder... https://lnkd.in/g2RcJuE

 • 2 Months, 27 Days Agoview on linkedin

  Verenigde Ondernemende Contract Cateraars (VOCC)

  Zoals vandaag gepubliceerd in De Telegraaf, heeft Staatssecretaris Paul Blokhuis het preventieakkoord definitief gepubliceerd. Vele organisaties zijn woedend over de inhoud; ook VNO-NCW en MKB-Nederland, die niet zouden zijn betrokken bij het rookakkoord. Zij mochten overigens wel meepraten over overgewicht en alcoholgebruik. Het is toch wel opvallend dat hier wordt gesteld dat het mkb mocht meespreken, terwijl een zeer belangrijke speler op het gebied van gezonde voeding, Verenigde Ondernemende Contract Cateraars (VOCC), niet eens gesproken is! Het is dus een pertinente onwaarheid dat VNO-NCW en MKB-Nederland stellen dat het mkb heeft meegewerkt aan het preventieakkoord. Het blijft schrijnend en verwerpelijk dat de overheid en de ondernemersplatformen VNO-NCW en MKB-Nederland gesprekken voeren over allerlei onderwerpen, terwijl de motor van de Nederlandse economie, het mkb zelf, zo structureel genegeerd wordt. Het preventieakkoord, maar zeer zeker ook de momenteel lopende discussie rondom pensioenen zijn maar 2 voorbeelden van de arrogantie van de overheid en de grootbedrijven in Nederland. De Telegraaf, VNO-NCW, MKB-Nederland, Allesovercatering.nl https://lnkd.in/gBdDqqp

 • 3 Months, 8 Days Agoview on linkedin

  Verenigde Ondernemende Contract Cateraars (VOCC)

  Voorzitter Ruud Baljé van Verenigde Ondernemende Contract Cateraars (VOCC) sprak onlangs met Misset Horeca over de groei van de VOCC. Lees hieronder het gehele interview. https://lnkd.in/gWx-6TH

 • 3 Months, 18 Days Agoview on linkedin

  Verenigde Ondernemende Contract Cateraars (VOCC)

  Vorige week kwam uitgebreid in het nieuws of een (duurzaamheids)keurmerk wel of geen zin heeft. Onze vereniging hecht grote waarde aan het eind 2017 in leven geroepen VOCC-keurmerk. De VOCC hecht belang aan het hanteren van de kwaliteitsstandaarden en verbindt daarom het VOCC-keurmerk aan het lidmaatschap van de branchevereniging. Zodoende biedt de VOCC een onderscheidend vermogen – en daarmee transparantie – aan minder presterende branchegenoten. Voor de VOCC-leden wordt het VOCC-keurmerk dan ook echt gezien als een USP ten opzichte van hun branchegenoten die geen lid zijn.Elk bedrijf dat positief is beoordeeld voor het VOCC-keurmerk wordt geregistreerd op de website van het Keurmerk Register. Bij het VOCC-keurmerk zijn de eisen helder, is er een keurmerkcommissie in het leven geroepen en worden eventuele klachten getoetst aan de hand van een klachtencommissie-reglement. Er is alles aan gedaan om aan de gestelde voorwaarden te kunnen voldoen. De VOCC is en blijft dan ook van mening dat, ondanks de uitkomsten uit eerder genoemd onderzoek, het VOCC-keurmerk van grote toegevoegde waarde is voor haar leden. Na toetreding kunnen nieuwe leden binnen 6 maanden het VOCC-keurmerk behalen. Meer informatie? Neem contact op met het Bestuursburo. https://lnkd.in/gTMJxwE

 • 3 Months, 19 Days Agoview on linkedin

  Verenigde Ondernemende Contract Cateraars (VOCC)

  Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Participatiewet, die in 2015 is ingegaan, zou dat veranderen, maar niets blijkt in werkelijkheid minder waar. De overgang gaat moeizaam; afgelopen september meldde het Sociaal Cultureel Planbureau dat de werkloosheid met 40% is toegenomen onder werkzoekende arbeidsbeperkten, die tot 2015 bij een sociale werkplaats aan de slag konden. Diverse sociale ondernemers proberen hier een oplossing te vinden, waaronder ons eigen VOCC-lid The Colour Kitchen. Lees hieronder hoe mede-oprichter Bartel Geleijnse zijn visie hierover deelt. https://lnkd.in/g6Am7mG

23-jarige start Vital4Skool in Leek

De stralende 23-jarige ondernemer Naomi Jansen opende onlangs een Vital4Skool in Leek, en brengt daar gezonde voeding onder de aandacht van de..

8 vind ik leuks, 0 reacties4 dagen geleden

De cateringbranche is continu in ontwikkeling. Aan cateraars – maar ook aan andere dienstverleners – worden vandaag de dag zeer veel kwaliteitsnormen..

9 vind ik leuks, 0 reacties1 week geleden

Allesovercatering.nl

Ook Allesovercatering.nl, degene die dit onderwerp destijds heeft aangezwengeld, publiceert over het bezoek van VOCCateraars aan staatssecretaris..

4 vind ik leuks, 0 reacties3 weken geleden

Vanmiddag was het bestuur van onze branchevereniging in gesprek met staatssecretaris Paul Blokhuis op het ministerie voor een eerste verkenning..

21 vind ik leuks, 0 reacties3 weken geleden

Het Gouden Bestek voor de Beste Opdrachtgever Catering is dit jaar voor een tweede maal door Allesovercatering.nl georganiseerd. Deze prijs richt..

8 vind ik leuks, 3 reacties3 weken geleden