Over de VOCC

Locatie

Branchevereniging

De Verenigde Ondernemende Contract Cateraars (afgekort: VOCC) werd opgericht in september 2014. De VOCC is een (non-profit) branchevereniging die de collectieve belangen vertegenwoordigt van middelgrote Nederlandse contractcateraars. Met oog voor het eigen ondernemerschap van ieder lid zet de branchevereniging zich in voor het belang van de leden en hun opdrachtgevers en richt zich op het verbeteren van medewerkerstevredenheid, gastbeleving en zorgeloos ondernemerschap in het mooie vak van eten en drinken. De vereniging is 2020 ingegaan met 19 aangesloten leden. De vereniging is groeiende en staat open voor nieuwe leden die passen binnen de filosofie van de VOCC.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De vereniging en haar leden respecteren de Code Verantwoordelijk Marktgedrag waarmee de VOCC doorgeschoten marktwerking tegengaat en de verantwoordelijkheid van zowel de leden als van hun opdrachtgevers aanspreekt.

Algemene Voorwaarden

De leden van de vereniging kunnen exclusief gebruik maken van VOCC-algemene voorwaarden.
Klik hier om deze in te zien.

Missie

De vereniging heeft als missie het vertegenwoordigen van de collectieve belangen van middelgrote cateraars. Leden werken gezamenlijk aan projecten, waarbij het delen van kennis, het doen van onderzoek en het streven naar innovatie centraal staan. Het bundelen van de belangen op gebied van inkoop, personeel, productontwikkeling en productvernieuwing om zo voordelen te behalen, is één van de doelstellingen van de VOCC. Projecten worden opgezet naar aanleiding van de behoeften van de leden en de veranderingen binnen de branche.

Projecten

Enkele projecten die de VOCC sinds de oprichting voor de leden heeft georganiseerd, of al zijn ingevoerd, zijn onder andere:

  • Onderhandelingen en besprekingen m.b.t. CAO
  • Samenwerking tussen leden met ondersteuning van VOCC
  • Gezamenlijk deelnemen aan grote Europese aanbestedingen
  • Inspiratie- en trendtourdagen in samenwerking met partners
  • Opzetten loyalty programma voor medewerkers van VOCC-leden