Catering CAO

Bij de VOCC begrijpen ze de cruciale rol van een CAO in de cateringbranche. Al heel wat jaren levert de VOCC  hier een waardevolle bijdrage aan. Door actief deel te nemen aan CAO-onderhandelingen dragen ze bij aan positieve arbeidsomstandigheden binnen de catering.

Vers belegde broodjes

De Catering CAO in een notendop

De Catering CAO is een overeenkomst tussen werkgeversorganisaties en vakbonden, specifiek toegespitst op de cateringsector. Het is een hoeksteen van onze branche, omdat het de normen voor arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden vastlegt. Dit omvat aspecten zoals salaris, werktijden, vakantiedagen, pensioenen en andere arbeidsgerelateerde zaken.

Buffet in bedrijfsrestaurant

Voordelen van een CAO voor medewerkers

Voor de werknemers in de cateringbranche biedt de Catering CAO talloze voordelen, zoals:

Eerlijke Beloning
Gegarandeerde minimumsalarissen om ervoor te zorgen dat werknemers een rechtvaardige vergoeding ontvangen voor hun inzet.

Arbeidszekerheid
Duidelijke regels en procedures die de zekerheid op de werkplek vergroten.

Evenwicht tussen Werk en privé
Richtlijnen voor werktijden en vakantiedagen om een gezonde balans tussen werk en privéleven te waarborgen.

Voordelen Catering CAO voor cateraars

Niet alleen voor cateringmedewerkers biedt de Catering CAO voordelen, ook voor de cateraars zelf zijn er voordelen, zoals:

Werknemerswelzijn
De CAO bevordert de gezondheid en het welzijn van werknemers, wat kan leiden tot een productiever personeelsbestand en een positieve werkomgeving in de cateringsector.

Juridische naleving
De Catering CAO zorgt ervoor dat cateraars voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en arbeidsrecht. Dit helpt juridische problemen en boetes te voorkomen.

Goed werkgeverschap
Het helpt werkgevers bij het bieden van eerlijke en concurrerende arbeidsvoorwaarden aan hun personeel.

Cateringmedewerkster geeft eten uit aan buffet

Kortom, de Catering CAO vervult een cruciale rol in de cateringbranche door het vaststellen van essentiële arbeidsnormen en voorwaarden. Deze overeenkomst biedt voordelen voor zowel cateraars als medewerkers, variërend van eerlijke beloningen en arbeidszekerheid tot het bevorderen van welzijn en goed werkgeverschap.

Download de Catering CAO hier