De betekenis van gezonde schoolcatering
Voedselveiligheid en HACCP: Schone keuken

De toekomst van onderwijscatering stond centraal in een op 28 januari 2020 gehouden VOCC-workshop. De VOCC-leden discussieerden over de houdbaarheid van bestaande afspraken, kaders en de rol die opdrachtgevers en cateraars hierbij hebben.

Van de 1.400 voortgezet onderwijsscholen en 60 MBO-onderwijsinstellingen zijn ca. 650 scholen betrokken binnen het JOGG-akkoord. Hiervan heeft 29% een gouden en 64% een zilveren schaal.

Schokkend is dan, dat de waarheid is dat slechts 16% hiervan echt als een Gezonde Onderwijsinstelling kan worden gekenmerkt! Of de doelstelling gehaald wordt om 25% goud te scoren in 2025 (binnen het nationaal preventie-akkoord) valt dan ook nog maar te bezien, zeker ook in relatie tot de aangescherpte huidige normeringen.

Hoewel ook fabrikanten druk bezig zijn om producten te maken die voldoen aan de norm, blijft het aantal geschikte producten momenteel beperkt. Hierdoor ontstaat een onvoldoende juist aanbod op de school, of een aanbod dat niet aansluit bij de wensen van de scholieren. Daarnaast wordt hiermee een podium gecreëerd voor aanbieders van buiten het onderwijs om de aanschaf van producten buiten het gezondheidsgebied mogelijk te maken. Deze aanbieders hebben andere normen en waarden, en daardoor is geen sprake meer van gelijke kansen. Wij als branchevereniging VOCC maken ons dan ook grote zorgen ten aanzien van het huidige beleid.

Volgens ons is de volgende stap niet het aanscherpen van beleid; dit is in onze ogen onvoldoende. Uitgebreide voorlichting naar studenten vanuit de overheid en/of het onderwijs zelf moet worden geïnitieerd.

Wij, als branchevereniging willen ook dat doelen behaald worden, het ondertekenen van het preventie-akkoord en de idealen waarvoor ze staan, zijn ook een belangrijk onderdeel van onze toekomst als ondernemers.

Het succes zal derhalve niet liggen in het aanscherpen van de normering; juist het tegenovergestelde zal gebeuren. Het succes zal liggen in de voorlichting en het veranderen van gedrag bij jongeren. Het succes zal liggen bij een ondernemer en zijn of haar opdrachtgever die is staat zijn, die ruimte te creëren voor beider idealen, om jongeren gezondere keuzes te laten maken.

Wij als branchevereniging VOCC willen graag meewerken aan de volgende stap!