Disclaimer

De Verenigde Ondernemende Contract Cateraars, hierna te noemen de VOCC, verleent u hierbij toegang tot de website voccateraars.nl. Op de website worden door de VOCC teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door de VOCC en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van de VOCC en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

De VOCC aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.