Goed bezochte workshop “SPV”
Voedselveiligheid en HACCP: Schone keuken

De VOCC heeft als missie het vertegenwoordigen van de collectieve belangen van middelgrote cateraars. Leden werken gezamenlijk aan projecten, waarbij het delen van kennis, het doen van onderzoek en het streven naar innovatie centraal staan. Het bundelen van de belangen op gebied van inkoop, personeel, productontwikkeling en productvernieuwing om zo voordelen te behalen, is één van de doelstellingen van de VOCC. Projecten worden opgezet naar aanleiding van de behoeften van de leden en de veranderingen binnen de branche. Het opzetten van een SPV om gezamenlijk kennis te delen om in te kunnen schrijven op aanbestedingen is een van de methodes om de verenigingsdoelen te behalen.

Een SPV, wat is dat eigenlijk? De afkorting “SPV” staat voor Special Purpose Vehicle, of buitenbalansvehikel. Het is een vennootschap die slechts voor een enkele transactie wordt opgericht en gebruikt. Bekende voorbeelden zijn: Coentunnel Company, IBG/Belastingdienst, Kromhoutkazerne en Tunnel Maastricht.

Op 20 september jl. gaf Roy Odekerken, verbonden als jurist aan de VOCC, een workshop aan de VOCC-leden, speciaal gewijd aan dit onderwerp. De voorbereidingen hieraan werden mede verzorgd door Ron Kas van VOCC-lid PCH Dienstverlening. Tijdens de workshop werd veel aandacht besteed aan hoe een SPV werkt, wat de voor- en nadelen zijn en hoe een SPV op te zetten.

De workshop werd door een zeer groot aantal VOCC-leden bezocht, en afgesloten met een borrel, verzorgd door VOCC-lid Kragtwijk Catering.