VOCC Keurmerk

VOCC Keurmerk

Oprichting VOCC-keurmerk

Vanwege de continue ontwikkelingen binnen de cateringbranche worden er vandaag de dag veel kwaliteitsnormen gesteld aan dienstverleners, zeker vanuit overheden en grootbedrijven. Daarnaast hecht de VOCC er veel waarde aan om kwaliteitsstandaarden te hanteren voor het lidmaatschap.
Om een onderscheidend vermogen en daarmee een transparantie te kunnen bieden aan minder presterende branchegenoten, is het VOCC-keurmerk tot stand gekomen. Het VOCC-keurmerk leidt dan ook tot een Unique Selling Proposition (USP) voor de VOCC-leden ten opzichte van andere branchegenoten. Het is voor elk VOCC-lid dan ook verplicht om het VOCC-keurmerk te behalen. Begin 2018 zijn de eerste VOCC-keurmerkcertificaten uitgereikt tijdens de Horecava.

Keurmerkeisen

De inspecties zullen worden uitgevoerd door Houwers Groep. Het inspectiebezoek zal getoetst worden aan de hand van een vragenlijst.

Klachtenprotocol en klachtencommissie

De VOCC heeft een klachtenprotocol opgesteld. Dit is opgenomen in het klachtencommissie reglement. Indien er klachten zijn over dit onderwerp, dan kunnen deze gemeld worden bij het VOCC-bestuursburo. Het bestuursburo zorgt ervoor dat klachten bij de klachtencommissie terechtkomen en worden opgepakt.

Keurmerk Register

Het bedrijf dat positief is beoordeeld voor het VOCC-keurmerk zal worden geregistreerd in het Keurmerk Register.

Keurmerkcommissie

Er is een keurmerk-commissie opgericht bestaande uit een onafhankelijk voorzitter, een afgevaardigde vanuit de VOCC-leden, de inspecteur zelf en de commissie wordt ondersteund door het VOCC-bestuursburo. De keurmerk-commissie handelt volgens het keurmerkcommissie reglement.

Proces VOCC-keurmerk

In dit stroomschema kunt precies zien welke stappen er doorlopen dienen te worden om het VOCC-keurmerk te behalen. Ook zijn hierin de stappen voor een eventuele bezwaarprocedure beschreven.