Nieuwe CAO Contractcatering 2024-2025
Voedselveiligheid en HACCP: Schone keuken

De toekomst van contractcatering: wat de nieuwe CAO voor jou betekent

In de wereld van contractcatering staan we aan de vooravond van belangrijke veranderingen. Het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe CAO Contractcatering is inmiddels aan alle leden van de vakbonden en werkgevers voorgelegd en deze hebben ingestemd met het akkoord. Met andere woorden, er is een nieuwe CAO tot stand gekomen. Maar wat betekenen deze veranderingen precies voor jou? Hier duiken we in een aantal belangrijke punten voor de contractcatering.

Nieuw functiehuis en functiewaarderingssysteem

Een van de wijzigingen is de introductie van een nieuw functiehuis en functiewaarderingssysteem. Dit systeem zal aansluiten bij de systematiek van de CAO Horeca en is gepland om in werking te treden op 1 januari 2025. Omdat niet alle contractcatering en hospitality functies in de Horeca CAO voorkomen, zal een paritaire werkgroep, ofwel een groep waarin verschillende partijen gelijk vertegenwoordigd zijn,  ervoor zorgen dat deze functies worden toegevoegd.

Nieuw loongebouw

Samen met het nieuwe functiehuis komt er ook een nieuw loongebouw. Een werkgroep van specialisten zal binnen de looptijd van de CAO advies geven over hoe dit nieuwe loongebouw geïmplementeerd kan worden. Belangrijk om te weten is dat jouw financiële positie door deze verandering niet achteruit zal gaan.

Loonontwikkeling

De lonen worden per 1 april 2024 als volgt verhoogd.

Daarnaast ontvangt iedere fulltime medewerker in oktober een eenmalige uitkering van €250,-. Parttime medewerkers krijgen een uitkering die naar rato van hun arbeidsovereenkomst wordt berekend.

Reiskosten

Vanaf 1 april 2024 worden de reiskosten in deel A en deel B verhoogd met €0,04 per kilometer. Dit betekent voor deel A een verhoging van €0,15 naar €0,19 per kilometer en voor deel B een verhoging van €0,19 naar €0,23 per kilometer. Huidige medewerkers van deel A hebben het recht om over te stappen naar deel B. Als je overstapt, heb je recht op de reiskostenvergoeding van €0,23 per kilometer. Houd er rekening mee dat er meer verandert wanneer je van A naar B overstapt, dus informeer goed wat dit voor jou betekent.

Jaarurensystematiek

De jaarurensystematiek wordt ook onder de loep genomen. Hierbij is het doel om ervoor te zorgen dat medewerkers een werkweek van 38 uren krijgen, maar er financieel of arbeidsvoorwaardelijk niet op achteruitgaan. Een werkgroep zal de komende periode de details uitwerken, met een focus op het opbouwen van roostervrije dagen en de mogelijkheid voor medewerkers om zelf te bepalen wanneer deze dagen worden opgenomen wat moet zorgen voor een betere werk-privébalans. Ook deze verandering zal naar verwachting ingaan op 1 januari 2025.

Looptijd van de nieuwe CAO

De nieuwe CAO zal een looptijd hebben van 21 maanden, van 1 april 2024 tot en met 31 december 2025.