Nieuwe samenwerking in Hospitality
Voedselveiligheid en HACCP: Schone keuken

De verenigingen ONCE, Veneca en VOCC hebben een nieuwe samenwerking aangekondigd. Het doel: op 1 januari 2024 een belangenplatform realiseren voor werkgevers in de hospitality branche waar het gaat om gastvrijheid, eten en drinken veelal op (andermans) locatie. In 2023 zal de samenwerking in de vorm van een federatie worden uitgewerkt.

In de federatie worden de krachten van de verenigingen gebundeld voor goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid van de mensen werkzaam in de branche, gezonder en duurzamer eten en drinken en het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening. 

Gastvrijheid en plezier voor iedereen in de branche

Ard van der Steur, voorzitter Veneca: “Kern van hospitality in onze samenwerking is en blijft het geluk en plezier van de gasten én de werknemers. In de federatie die we gezamenlijk tot stand willen brengen draait het dan ook om mensen en bedrijven die met gastvrijheid in eten en drinken het verschil maken.”.

Michiel Meier Mattern, voorzitter ONCE: “Gastvrijheid als authentieke belevenis, live-cooking en verse bereiding met topproducten van dichtbij, op welke (eenmalige) locatie dan ook, vereist medewerkers die op het ONCE-topniveau willen werken. Wij geloven dat intensivering van onze samenwerking over de volle breedte van catering & hospitality meer brengt dan alles op jezelf doen”.

Om dit te bereiken richt de nieuwe samenwerking zich op het realiseren van een moderne cao, voortbouwend op de huidige horeca- en contractcatering cao’s. Een hospitality cao die past bij nieuwe marktontwikkelingen van eten en drinken, waarin hetzelfde werk voor hetzelfde loon als uitgangspunt dient. Een cao met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en een goede beloning, waaronder een breed opleidingsaanbod, duurzaam, gezond en flexibel werken. 

Roy Odekerken, secretaris VOCC: “Het samenwerken van de brancheverenigingen zal leiden tot een verdere ontwikkeling van goede arbeidsvoorwaarden voor de mensen die elke dag onze gasten voorzien van een goede en gezonde lunch. De kracht van een federatie is ook aanwezig op de andere onderwerpen die onze leden dagelijks bezighouden. De leden van de drie verschillende brancheverenigingen hebben specifieke kennis van de markt waarin zij opereren. Door deze kennis met elkaar te delen, kan een grote stap voorwaarts gemaakt worden.”

Duurzaamheid, gezondheid en kwaliteit

Daarnaast staat het samenwerkingsverband voor een gezonder, duurzamer en betaalbaarder aanbod aan eten en drinken en zal de op te richten federatie circulariteit bevorderen, en afval en voedselverspilling verminderen. Door gezamenlijk hierover zichtbaar en transparant te zijn en samenwerkingen aan te gaan met andere partijen moet dit leiden tot slimme en doeltreffende oplossingen die door de hele hospitality branche gedragen gaan worden.

De drie organisaties willen bij het vormgeven van de federatie in goede samenwerking ook Koninklijke Horeca Nederland betrekken, omdat deze onderwerpen iedereen aangaat.

Een sterk netwerk

In de op te richten federatie bundelen ONCE, Veneca en VOCC de krachten om in een sterk en groot netwerk de belangen voor werknemers en werkgevers te behartigen. Voor evenwichtige, moderne en marktconforme afspraken in cao’s kan goed worden samengewerkt met de vakbonden. Met de vakbonden is Veneca nu al aangesloten bij het grotere netwerk van VNO-NCW/MKB-Nederland. Voor het thema duurzaamheid zijn we gesprekspartner van de relevante ministeries en werken we samen met andere branches in de voedselketen.

Dit jaar wordt benut om de samenwerking op bovengenoemde fronten uit te werken met als doel om eind 2023 zicht te hebben op de federatie. 

Over ONCE, Veneca en VOCC

Veneca behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in de contractcatering en hospitality. Zij zijn actief op ongeveer 3000 locaties in Nederland.

ONCE (Officieel Netwerk Catering Events) is de branchevereniging voor de party- en eventcatering in Nederland, opgericht door en voor ondernemers als versterker van professionalisering van haar leden. Zij verzorgen tienduizenden zakelijke, private en publieke events per jaar op vele locaties.

VOCC behartigt de collectieve belangen van de middelgrote ondernemende Nederlandse cateraars.

Op de foto:
Vlnr.: Roy Odekerken (bestuur VOCC), Jacqueline van Beek (bestuur Veneca, Managing Director Compass Group Nederland), Ard van der Steur (voorzitter Veneca), Rijnie Trip (bestuur VOCC, directeur Van Lier Catering) Michiel Meier Mattern (voorzitter ONCE), Marcel Beijk (bestuur VOCC, directeur Beijk Catering), Pierre Smits (bestuur VOCC)