Protocol coronavirus en WTV
Voedselveiligheid en HACCP: Schone keuken

Na de uitbraak van het coronavirus in China, heeft dit virus inmiddels ook Europa en dus Nederland bereikt. De GGD leidt het onderzoek en doet er alles aan om verspreiding te voorkomen. We volgen verder voor onze aanpak strikt de richtlijnen van het RIVM.

Helaas is het nodig aanvullende maatregelen te nemen, om verdere verspreiding zoveel als mogelijk in te perken. Op het (besloten) VOCC-ledenplatform hebben we daarom een protocol coronavirus gezet, te vinden onder DEZE LINK.

De overheid heeft inmiddels ook aanvullende maatregelen getroffen, die de bedrijfsvoering van onze leden rechtstreeks gaat treffen. Zo zijn er  namelijk locaties gesloten, of worden werknemers van opdrachtgevers verplicht thuis te werken, zodat er natuurlijk minder lunchgebruikers aanwezig zijn. Ook heeft vandaag het Ministerie van VWS de opdracht gegeven grote evenementen met onmiddellijke ingang te annuleren. Het gevolg hiervan is zelfs dat ook organisatoren van kleinere evenementen overgaan tot annuleren. Kortom: onze werknemers worden ook rechtstreeks geraakt doordat opdrachten ingeperkt of zelfs helemaal stop worden gezet.

Het VOCC-bestuur heeft dan ook aan facily LAW de opdracht gegeven de leden te helpen met het zoeken van oplossingen, waaronder hulp bij het aanvragen van Werktijdverkorting (WTV). facily LAW wil hier natuurlijk aan meewerken, om de VOCC-leden hierbij de ondersteunen. Het is door de enorme bulk aan aanvragen die het gevolg zijn van het coronavirus zaak hier snel mee te starten. In het protocol wordt hier meer informatie over gegeven.

Voor verdere vragen: bel het VOCC-bestuursburo of facily LAW. Zij helpen je graag verder.

VOCC-bestuursburo: 085 – 2 10 11 15
facily LAW: 085 – 2 10 11 12