SIEV! en VOCC slaan de handen ineen
Voedselveiligheid en HACCP: Schone keuken

MKB Brancheverenigingen Schoonmaken is een Vak! (SIEV!) en de Vereniging voor Ondernemende Contract Cateraars (VOCC) hebben de intentie uitgesproken om met elkaar ervaringen en kennis uit te wisselen om zo ondernemers, en lid van deze brancheverenigingen, verder te brengen. Hierdoor ontstaat een kennisplatform waarbij een kleine 200 individuele MKB ondernemers in dienstverlening zijn aangesloten. 

Catering en Schoonmaak
Hoewel de branches erg verschillend zijn, aldus de beide voorzitters, Ruud Baljé, voorzitter VOCC, en Maurice Rutgrink, voorzitter SIEV!, zijn er zeker zaken die beide verenigingen binden. In de komende tijd zal verder worden onderzocht hoe van elkaar te kunnen leren en kennis kan worden versterkt en gebundeld. 

In de beoogde intentie tot samenwerking door beide brancheverenigingen zijn o.a. de volgende aandachtspunten benoemd:
• Vanuit praktijkgerichte ervaring een bijdrage kunnen leveren aan de dialoog met sociale partners, rondom het creëren van juiste arbeidsvoorwaarden, voor medewerkers werkzaam in beide branches.
• Aanspreekpunt namens MKB-dienstverleners te zijn, alsmede betrokkenheid, bij ontwerp en invoering van wettelijke en fiscale maatregelen.
• Met uitwisseling van praktijkvoorbeelden een juist antwoord te kunnen geven op complexe aanbestedingsprocedures en de wens van (potentiële) opdrachtgevers hierbij gebruik te kunnen maken van regionale en kleinschaligere ondernemingen in dienstverlening.
Benadrukt wordt dat beide brancheverenigingen hun eigen identiteit en onafhankelijkheid zullen behouden. Er zal worden onderzocht of er meer brancheverenigingen betrokken kunnen worden. De facilitaire dienstverlening gaat immers verder dan alleen catering en schoonmaak.

De brancheverenigingen waren voor elkaar geen onbekenden, omdat zij ieder individueel al hadden gekozen voor een professionele verzorging van hun bestuursbureau door OBSD B.V. te Hoofddorp. Vanuit de constatering van gelijke vraagstelling en gewenste oplossingsrichtingen heeft OBSD dan ook de verenigingen met elkaar in contact gebracht.

Over SIEV!
SIEV! is voortgekomen uit het samengaan van een aantal ondernemingen in de schoonmaakbranche en viert dit jaar haar 5-jarig bestaan. De kleine schoonmaakondernemingen wilden samenwerken op verschillende vlakken, zoals arbeidsvoorwaarden, inkoopvoordelen, maar ook kwaliteit. Voor dit laatste is het SIEV!-keurmerk in het leven geroepen. Inmiddels is SIEV! een branchevereniging van 170 leden en heeft haar invloed gekregen in het CAO traject. 

Over VOCC
VOCC is drie jaar geleden opgericht door drie ondernemers in de contractcateringbranche en kent sterke groei in bekendheid en ledental. Door de vereniging en haar leden wordt de Code Verantwoordelijk Marktgedrag gerespecteerd en toegepast in haar dienstverlening. 

Over OBSD B.V.
OBSD B.V., gevestigd te Hoofddorp, is een onderneming die het complete pakket aan dienstverlening biedt aan brancheverenigingen en voert o.a. de bestuursbureau’s van SIEV! en VOCC.

(dit is het volledig verzonden persbericht)