Unieke samenwerking VOCC-leden smaakt naar meer!
Voedselveiligheid en HACCP: Schone keuken

In september 2014 werd onze branchevereniging opgericht en werd er weloverwogen gekozen voor de naam Verenigde Ondernemende Contract Cateraars (afgekort: VOCC). Waar staat dit nu eigenlijk voor? De kracht van de leden om zich gezamenlijk te verenigen, heeft als doel om gezamenlijk verder te komen. De vereniging zelf heeft als missie het vertegenwoordigen van de collectieve belangen van haar leden, maar ook van de leden zelf worden initiatieven verwacht. De vereniging is er voor leden, maar ook door leden.

Onlangs werd door een 7-tal van de aangesloten leden een duidelijke invulling aan de V van VOCC gegeven: zij verenigden zich middels een gelegenheidsvennootschap (SPV) om zich in te schrijven voor een grote Europese aanbesteding. De aanbesteding an sich was namelijk te groot voor elk van deze 7 (mkb-)leden, maar door zich te verenigen bood de mogelijkheid tot inschrijven zich wel aan.

Al eerder voorbereidingen getroffen

In het voorjaar van 2018 hadden wij al met alle leden om de tafel gezeten om voor zulke gelegenheden de voorbereidingen te treffen. Gezamenlijk, met de juristen die verbonden zijn aan de VOCC, werd gekeken naar diverse structuren voor gelegenheidsvennootschappen (SPV’s), nu onze leden telkens mogelijkheden voor grote Europese tenders aan zich voorbij moesten laten gaan. Het moest toch ook mogelijk zijn om als mkb’ers gezamenlijk hier wel op in te kunnen schrijven? Uit het gehouden overleg zijn toen twee modellen voor SPV’s ontwikkeld die continu bij de VOCC op de plank liggen om leden gezamenlijk in te laten schrijven op toekomstige (grote) tenders. Het is zelfs mogelijk in te schrijven met verschillende disciplines binnen de facilitaire wereld!
Er is daarom voor gekozen om meerdere modellen te ontwikkelen, omdat natuurlijk niet elke tender hetzelfde is. Afhankelijk van het soort tender kan voor verschillende systematieken gekozen worden om in te zetten. Dit is uiteraard een quick-win situatie voor al onze leden!

Hoe deze modellen in te zetten?

Bij de onlangs gedane inschrijving voor de betreffende Europese aanbesteding, hebben de 7 betrokken leden maximaal gebruik gemaakt van alle faciliteiten die de vereniging ze kon bieden. Zo werd er veelvuldig gebruik gemaakt van videoconferencing, om wekelijks te kunnen overleggen, zonder heel Nederland door te hoeven rijden. Daarnaast werd gewerkt vanuit een speciaal hiervoor opgezette dataroom, waardoor de betrokken partijen snel toegang hadden tot de benodigde informatie. Dit werd o.a. vanuit het bestuursburo van de VOCC georganiseerd en ondersteund.

De betreffende leden hebben na het voltooien van de inschrijving naar elkaar uitgesproken dat het gezamenlijk met elkaar inschrijven voor zo’n aanbesteding wel een grote klus was, maar een super mooie ervaring om met collega-cateraars te kunnen doen. Zij hebben laten vallen dat dit “naar meer smaakt”! Door het verenigen van de leden kun je “groot” worden, maar uniek blijven door de lokale invloeden.

Lidmaatschap van grote toegevoegde waarde!

De VOCC is ontzettend trots op dit soort initiatieven van haar leden en hoopt in de toekomst meer van dit soort initiatieven te mogen verwelkomen! Het bestuursburo van de VOCC staat ook altijd paraat om de leden van de vereniging te faciliteren en te ondersteunen. Op deze manier wordt maar weer eens laten zien dat het lidmaatschap van de VOCC een grote toegevoegde waarde kan hebben.

Alleen ga je soms sneller, maar samen kom je veel verder!

Deze kreet is maar weer eens bewaarheid…