Vakorganisaties en verzamelde werkgevers tekenen nieuwe eenjarige cao Contractcatering
Voedselveiligheid en HACCP: Schone keuken

Vakorganisaties FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie tekenen samen met branchevereniging VOCC en de verzamelde werkgevers Sodexo, ISS, KCS en Compass Group het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe, eenjarige cao (van 1 april 2021 tot 1 april 2022). Het is voor partijen die nu dit onderhandelingsresultaat tekenen van groot belang om in de huidige situatie – herstellend uit de coronacrisis en na de nodige reorganisaties – helderheid voor medewerkers en ondernemingsraden te bieden. Daarnaast willen zij hiermee, in een zekere rust, kunnen toewerken naar het vormgeven van de toekomst van de branche.

Vanwege de grote impact van de coronacrisis in de cateringbranche gaan de lonen tot 1 april 2022 niet omhoog. Partijen gebruiken deze periode voor pilots op het gebied van flexibiliteit en voor overleg over vernieuwing van de cao.

Op 15 juli 2021 is door werkgevers en de gezamenlijke vakorganisaties een onderhandelingsresultaat geaccordeerd. Met het accorderen van dit resultaat is namens alle partijen de bereidheid vastgelegd om nieuwe wegen in te slaan, door in het najaar van 2021 overleg te voeren over een vernieuwende en toekomstbestendige cao.

Voor ieder is zekerheid en duidelijkheid op het gebied van arbeidsvoorwaarden van belang. Concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden is ongewenst. Dit voorkomen we door toe te werken naar een algemeen verbindend verklaarde cao waardoor deze voor ieder in de branche geldt.

Voor de bonden is van belang dat werknemers weten waar ze aan toe zijn. Hoewel er tot 1 april 2022 sprake is van een nullijn, kunnen werknemers wel terug blijven vallen op een cao. Een ander belangrijk uitgangspunt blijft dat bij overnames het principe geldt ‘mens volgt werk’. De bonden werken komende tijd mee aan pilots rond flexibiliteit en gaan het gesprek aan over vernieuwing van de cao. Bonden en tekenende werkgevers betreuren het dat een aantal werkgevers het onderhandelingsresultaat niet tekent. Zij roepen gezamenlijk deze werkgevers op om zich alsnog aan te sluiten en samen de toekomst van de sector en haar medewerkers vorm te geven.