Vervolgbespreking VOCC-SIEV
Voedselveiligheid en HACCP: Schone keuken

Deze week hebben de besturen van SIEV en de VOCC vervolg gegeven aan de uitgesproken intenties voor nadere samenwerking. De bestuursleden van beide brancheverenigingen hebben afgelopen woensdag een constructieve bijeenkomst gehad op het bestuursburo, gevoerd door OBSD. In de zomermaanden zullen de plannen verder uitgewerkt worden.