Wat brengt 2019 ons?
Voedselveiligheid en HACCP: Schone keuken

Het nieuwe jaar is begonnen. We hebben de eerste helft van januari 2019 alweer achter de rug. Tijd voor een vooruitblik op 2019.

Vooruitblik foodtrends

Food Inspiration Trendreport 2019
Eind 2018 heeft de VOCC voor haar leden het Food Inspiration Trendreport 2019 aangeschaft. Natuurlijk zijn ook wij erg benieuwd naar wat het nieuwe jaar ons en onze leden zal brengen.

In het Trendreport wordt overigens veelvuldig gebruik gemaakt van voorbeelden en ervaringen van VOCC-leden!

In het Trendreport valt o.a. te lezen dat gezonde voeding een groot issue is en blijft, dat circulair en duurzaam ondernemen nog altijd een hot issue is. Net zoals in vele andere werkgebieden, zal er in de wereld van catering een vloedgolf van artificial intelligence (AI, oftewel: robotisering) plaatsvinden. Bedrijven, waaronder cateraars zelf, maar ook leveranciers, medewerkers en de consumenten zelf dienen hierop in te spelen en bij te blijven in de ontwikkelingen. Daarnaast zal polarisering in de food-wereld realiteit worden. Volgens het Trendreport zal ideologie de kennis en smaakexpertise in het publieke debat naar de achtergrond verdrijven. Ook zullen er foodconcepten opstaan die het nieuwe normaal in food ridiculiseren en het bewuste zondigen gaan promoten. Het preventieakkoord dat Staatssecretaris Blokhuis eind 2018 lanceerde, zwengelde het gesprek hierover al aan. Verwacht wordt dat er vanuit overheid, verzekeraars en wellicht ook de medische beroepen fors geïnvesteerd zal gaan worden in campagnes die zich richten op gezonder eetgedrag en misschien ook zelfs gaan belonen (denk bijvoorbeeld aan premieverlaging bij verzekeraars).

Horecava 2019
De Horecava 2019 heeft inmiddels ook alweer plaatsgevonden, waaraan diverse VOCC-leden een bezoek hebben gebracht. Er is volop informatie verstrekt over de trends, ontwikkelingen en de toekomst van catering, welke informatie van groot belang is voor onze leden. Op de beurs werd duidelijk dat de volgende 7 G’s de komende tijd bepalend zullen zijn voor het succes en de groei van onze ondernemers in de cateringwereld:

  • gezond
  • gemak
  • genieten
  • geweten
  • goed verhaal
  • gastvrij
  • en (helaas ook) goedkoop.

Tevens zal er middels e-commerce veel ingespeeld gaan worden op de consumentenbehoeftes. Wist je bijvoorbeeld dat het aantal consumptiemomenten momenteel ligt op een gemiddelde van 6,2 per dag? Daar moeten we iets mee!

Zoals je ziet, zal het een grote klus zijn om als cateraar goed aangesloten te blijven bij de veranderende wereld. Wij stimuleren daarom als vereniging onze leden om met elkaar in contact te blijven, van elkaar te leren, met elkaar te delen. We kunnen elkaar helpen om verder te komen.

De VOCC in 2019

En dan de VOCC zelf; wat staat de vereniging in 2019 te wachten?

Ook in 2019 willen wij ons ledenbestand verder aanvullen en zijn/gaan wij verder op zoek naar nieuwe leden. Wij zoeken, even kort gezegd, organisaties die eten en drinken verzorgen op de verblijfplaats van de gebruiker. Dat kunnen bedrijfscateraars, scholencateraars, zorgcateraars etc. zijn. Ben je zo’n bedrijf en lees je dit nu? Is je interesse gewekt? Neem dan eens contact op met het VOCC-bestuursburo voor meer informatie over het lidmaatschap.

In 2019 zal er weer onderhandeld gaan worden over een nieuwe CAO. De VOCC zal zich dan natuurlijk weer sterk maken voor een positie aan de onderhandelingstafel. De omvang van de VOCC is ernaar, maar als we groter kunnen groeien, dan doen we dat natuurlijk!

Ook gaan wij als VOCC verder met de ontwikkeling van het VOCC-keurmerk. Wellicht zal het VOCC-keurmerk worden samengevoegd met een eigen VOCC-hygiënecode. Hier wordt volop aan gewerkt. We houden iedereen via de diverse media op de hoogte over het verdere verloop.

Al met al dus een nieuw jaar met vele uitdagingen voor onze leden, maar ook voor de VOCC als branchevereniging!