Aanwezigheid VOCC bij lustrumviering SIEV
Voedselveiligheid en HACCP: Schone keuken

Op 13 april jl. hield mkb Branchevereniging Schoonmaken is een Vak! (kortweg: SIEV) haar Algemene Ledenvergadering, en tevens eerste lustrumviering, in De Kapel te Bilthoven. Onze voorzitter, Ruud Baljé, was hierbij aanwezig en sprak over de gelijkenissen tussen VOCC en SIEV en de intentie tot samenwerking. Mirjam Odekerken, die met haar bedrijf OBSD B.V. het bestuursbureau voert voor beide brancheverenigingen, werd ook geïnterviewd. Bekijk hier een korte impressie van die middag.