Het VOCC-keurmerk
Voedselveiligheid en HACCP: Schone keuken

De cateringbranche is continu in ontwikkeling. Hierover publiceren wij regelmatig. Aan cateraars – maar ook aan andere dienstverleners – worden vandaag de dag zeer veel kwaliteitsnormen gesteld, zeker vanuit overheden en private opdrachtgevers. Ook de VOCC hecht er grote waarde aan om kwaliteitsstandaarden te hanteren voor het VOCC-lidmaatschap (zie ook onze publicatie van 2 november 2018). Daarom heeft de VOCC vorig jaar het VOCC-keurmerk in het leven geroepen. Leden en aspirant-leden van de VOCC dienen dit keurmerk – als verplicht onderdeel van het lidmaatschap – te behalen. De VOCC is van mening daarmee een onderscheidend vermogen, maar ook transparantie, te kunnen bieden.

Inmiddels heeft het overgrote deel van de VOCC-leden het VOCC-keurmerk behaald. Nog een aantal leden dient dit jaar getoetst te worden voor de eerste keer; dit is om diverse redenen nog niet gelukt in 2018, maar wordt begin 2019 opgepakt en afgerond. Het keurmerkregister dat Keurmerk Nederland heeft gepubliceerd, laat zien welke van onze leden het keurmerk inmiddels behaald hebben.

Alle inspecties voor het VOCC-keurmerk worden in samenwerking met Keurmerk Nederland uitgevoerd aan de hand van een checklist, die continu wordt aangepast aan de meest recente ontwikkelingen in de markt en de daaruit voortvloeiende vraagstelling bij aanbestedingen via intermediairs. Daarom houdt de VOCC ook nauw contact met diverse intermediairs en andere partijen. Gesproken wordt dan over: Wat betekenen onze kwaliteitsnormen in de markt? Zijn deze nog actueel? Worden deze nog altijd aanvaard bij aanbestedingen?

Op dit moment is het VOCC-keurmerk een algemeen aanvaard en erkend keurmerk in de markt, hetgeen ook door overheden en private opdrachtgevers meegenomen wordt in de beoordeling. Maar de markt is en blijft in beweging. Het VOCC-keurmerk beweegt daarom mee. Het VOCC-keurmerk is inmiddels een “vast” begrip in de markt geworden.

De VOCC is voorstander van vereenvoudiging van het traject van aanbestedingen en is daarom in gesprek met diverse intermediairs om te sparren over hoe zij hieraan kan bijdragen. Door in gesprek te blijven met deze intermediairs – en ook andere partijen – zou een versimpeling in de samenstelling en vraagstelling in aanbestedingen ontwikkeld kunnen worden. Wie is hier nou geen voorstander van! De VOCC is wel van mening dat de vereenvoudiging van aanbestedingen nimmer ten koste mag gaan van de kwaliteit! Om die reden is het VOCC-keurmerk dan ook een must in dergelijke aanbestedingstrajecten.

Daarnaast onderzoekt de VOCC hoe een en ander met betrekking tot het keurmerk in één vat gegoten kan worden met de aankomende veranderingen omtrent de hygiënecode. De insteek hiervan is de koppeling van de controle op het hygiëneprotocol en het VOCC-keurmerk. Voor de initiëring van de detaillering hieromtrent is de VOCC in gesprek met Keurmerk Nederland en de Houwers Groep. Houd onze berichtgeving over dit onderwerp in de gaten.

Ook interesse in het VOCC-lidmaatschap en het VOCC-keurmerk?

Kijk eens op https://www.voccateraars.nl/keurmerk/ of neem – geheel vrijblijvend – contact op met het bestuursburo van de VOCC (tel: 085 – 2 10 11 15, mail: bestuursburo@voccateraars.nl).