Problematiek omtrent gezonde voeding
Voedselveiligheid en HACCP: Schone keuken

Op 8 maart jl. vond het event “NL Vitaal 2019, Samen voor een gezonder Nederland” plaats. Het evene­ment was bedoeld om wethouders en andere betrok­kenen uit de zorg, het bedrijfs­leven, maat­schappe­lijke organisaties, het onder­wijs, de sport én de onder­teke­naars van het Preventieakkoord op te roepen in actie te komen. Er werd door zo’n 400 personen deelgenomen aan dit congres. Ook de VOCC was hierbij aanwezig.

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis, houdt zich bezig met de wetgeving op dit gebied en dan met name op het gebied van roken en tabak. Bij gezond eten, overgewicht en problematisch alcoholgebruik wordt geprobeerd mensen te verleiden een gezonde(re) keuze te maken. Paul Blokhuis geeft aan dat dit niet in de sfeer van wetgeving ligt.

Echter, de eisen die het JOGG en het Voedingscentrum stellen aan scholencateraars zijn dermate streng, dat een aantal VOCC-leden die zich bezig houden met catering op scholen, nu aan de bel beginnen te trekken. Zij maken zich zorgen over de ontwikkelingen en de komende normeringen die worden gesteld in 2020.

Zo is één van de opmerkingen dat “in plaats van het groter maken van de plas, de vijver steeds dieper wordt”. Met andere woorden: er zou een grotere groep aan dit initiatief moeten deelnemen, in plaats van de regels voor de kleinere groep strenger te maken. Vanuit de bij de VOCC aangesloten scholencateraars, te scharen onder mkb-bedrijven, wordt gemeld dat de mogelijkheden tot het doorvoeren van de strengere eisen steeds beperkter worden. Zo wordt een voorbeeld genoemd dat een zeer gezond product van merk X, dat aan álle eisen voldoet, uiteindelijk toch niet op een school ingevoerd mag worden, omdat merk X ook ongezonde producten maakt/verkoopt!

De strijd die momenteel gevoerd wordt door diverse partijen, zoals Voedingscentrum en het JOGG, wordt als “te hard” en “te eenzijdig” ervaren. Ook vindt men de implementatie “te snel”. Een andere manier van consumeren door leerlingen op scholen zou langere gewenningsperiode moeten hebben. De bij de VOCC aangesloten leden houden regelmatig enquêtes op scholen waar zij cateren, waarin o.a. gevraagd wordt naar welke producten er wel/niet in het assortiment dienen te worden opgenomen. Op dit moment worden de strenge eisen die het Voedingscentrum en het JOGG stellen door gebruikers meer ervaren als het opdringen van gezonde voeding. En bij opdringen krijg je weerstand: leerlingen pikken dit niet, laten de schoolkantine links liggen en gaan bij de snackbar om de hoek wat lekkers halen. Of, en die optie is ook al eens voorbij gekomen, de leerlingen slaan een hele maaltijd over en gaan zich na schooltijd te buiten aan ongezonde snacks.

De VOCC-leden die tegen de strenge eisen aanlopen, geven aan achter het initiatief van gezonde voeding te staan, maar hebben grote twijfels bij de manier van implementatie die momenteel vereist wordt.

De VOCC is benieuwd naar de reacties van andere VOCC-leden / cateraars. Hoe wordt e.e.a. ervaren? Zijn er gelijke zorgen over dit onderwerp? Kunnen we hier iets gezamenlijk aan doen? En zo ja, wat dan? Hoe verwerk je e.e.a. in de (bestaande) overeenkomsten die je al hebt met scholen / universiteiten?

Een heleboel vragen zijn er te stellen over dit onderwerp. Graag ontvangt het VOCC-bestuursburo (bestuursburo@voccateraars.nl) reacties van VOCC-leden of van andere cateraars over dit onderwerp. Dit onderwerp zal ook tijdens de Algemene Ledenvergadering, die op 16 mei 2019 gehouden wordt, ter sprake gebracht worden.