VOCC ondertekent Code Verantwoordelijk Marktgedrag
Voedselveiligheid en HACCP: Schone keuken

Tijdens de algemene ledenvergadering in oktober 2015 is als vereniging ingestemd met het ondertekenen, en daarmee onderschrijven van de richtlijnen zoals deze zijn vastgelegd in de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Hiermee onderstreept de vereniging dat zij van mening is dat onwenselijke situaties rondom aanbestedingen voorkomen moeten worden door middel van goed marktgedrag van partijen in de keten (opdrachtgevers, opdrachtnemer en werknemers). De Code heeft tot doel de kwaliteit van de diensten, alsmede de werkomstandigheden en sociaal werkgeverschap te waarborgen en zo de neerwaartse prijsspiraal te doorbreken.

Met het ondertekenen van de Code onderschrijft de VOCC het belang van een goede samenwerking tussen partners en het hoog houden van de kwaliteit van het aanbod en de omgang met medewerkers. Voor nieuwe leden van de VOCC is het ondertekenen van de Code een voorwaarde voor het lidmaatschap.