Zeer geslaagde 1e Algemene Ledenvergadering 2018
Voedselveiligheid en HACCP: Schone keuken

Afgelopen donderdag hield de VOCC haar eerste Algemene Ledenvergadering van 2018, gecombineerd met een inspirerende Trendmiddag. De VOCC kwam op uitnodiging van Enrico bijeen in de showroom van Enrico te Amsterdam. De opkomst was zeer hoog!

Kort verslag Algemene Ledenvergadering

In de ochtenduren vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Er werd gestart, door de voorzitter, met het bestuursverslag van 2017 met daarin de bereikte doelen in dat jaar. Natuurlijk werd ook stilgestaan bij de financiën. De penningmeester lichtte e.e.a. toe, waarbij het voorgaande jaar, de begroting voor 2018 en de verdere professionalisering van de vereniging besproken werd. De huidige financiële stand van zaken is positief te noemen. De VOCC wil als branchevereniging haar positie namens en voor haar leden verder versterken in de markt en zou nieuwe leden van harte verwelkomen om dit resultaat te bereiken. Door de sterke groei is de VOCC inmiddels een branchevereniging geworden die er zeker toe doet! Er werd een beroep gedaan op de huidige leden om gezamenlijk meer leden te werven. Tijdens de bijeenkomst werd door de secretaris van de vereniging nog uitgebreid stilgestaan bij het cao-proces en het indienen van onze bedenkingen bij de Minister. Tevens werden de VOCC-keurmerkcertificaten uitgereikt aan de leden die dit tot nu toe behaald hebben (zie ook onze publicatie van vorige week).

Trendmiddag, verzorgd door Enrico

Na de zeer constructieve vergadering werd de dag voortgezet als Trendmiddag, die zeer goed verzorgd werd door Enrico. Onder het genot van diverse mediterraanse hapjes, vond er een foodquiz plaats die de banden tussen de leden van de VOCC onderling flink versterkte. Al met al hebben we een zeer geslaagde dag beleefd.